Materiały


Tworzymy nowe, biodegradowalne tworzywa termoplastyczne na bazie naturalnych surowców i poszukujemy obszarów ich zastosowania w celu zastąpienia tradycyjnych (wiecznych) tworzyw sztucznych. Korzystamy również z innowacyjnych materiałów innych dostawców, takich jak biodegradowalne i kompostowalne filamenty oparte m.in. o drewno.


Problemem, który GREENFILL3D zamierza rozwiązać, jest rosnące zapotrzebowanie firm na materiały ekologiczne, zgodne z założeniami zielonego marketingu i koncepcji Zero-Waste. Rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby firm poszukujących alternatywnych materiałów i metod produkcji materiałów POS i artykułów reklamowych, choć nie ograniczamy się tylko do tego jednego typu aplikacji.

Pierwszym tego typu materiałem stworzonym przez GREENFILL3D jest GF3D Branfill3d - kompozyt PLA i otrębów pszennych. Z jednej strony materiał jest całkowicie biodegradowalny, a z drugiej posiada elastyczność i sprężystość zbliżoną do wybranych przemysłowych tworzyw sztucznych.

W produkcji wykorzystujemy również materiały naszego partnera technologicznego ROSA PLAST Sp. z o.o., które są również w pełni biodegradowalne i kompostowalne.


Lista materiałów do druku 3D, z których korzystamy:GF3D Branfill3d

Filament z otrębami pszennymi

GF3D Branfill3d jest wykonany z biopolimeru składającego się w 100% z naturalnych i w 100% odnawialnych zasobów. Jest wypełniony otrębami pszennymi, co nadaje mu niepowtarzalnego wykończenia powierzchni i zapachu pieczonego chleba. Zapach utrzymuje się również na gotowych wydrukach 3D.

W zależności od grubości ścianki detalu, może być dość elastyczny i sprężysty (ale nie elastyczny). Wydruki 3D mogą być poddane obróbce mechanicznej. Polecany do pracy z większymi głowicami drukującymi (od 0,6 mm) ze względu na otręby pszenne.

ROSA3D BioWOOD

Filament z drewnem

Filament BioWOOD wykonany jest z biopolimeru składającego się w 100% z naturalnych i w 100% odnawialnych surowców. Może ulec rozkładowi w procesie kompostowania. Materiał składa się ze sproszkowanego drewna, co nadaje gotowym wydrukom 3D naturalny, organiczny wygląd.

Wydruki 3D od BioWOOD można poddawać obróbce mechanicznej (szlifowanie, toczenie, wiercenie itp.) oraz malowaniu i lakierowaniu, podobnie jak elementy drewniane.

ROSA3D BioCREATE

Filament kompostowalny

Filament BioCREATE jest odporny na wysokie temperatury (temperatura mięknienia wg Vicata: 114°C). Wykonany jest z biopolimeru składającego się w 100% z surowców naturalnych. Rozkłada się w środowisku naturalnym w warunkach beztlenowych (kompost) w ciągu 12 tygodni.

Materiał, z którego wykonany jest filament BioCreate jest dopuszczony do kontaktu z żywnością. Natomiast w przypadku produktów mających kontakt z żywnością obowiązek certyfikacji spoczywa na producencie produktu końcowego.

Kontakt:Dołącz do nas: