200 km dróg z odpadów plastikowych

Himachal Pradesh – górzysty stan w północno-zachodnich Indiach, staje się pionierem zrównoważonej infrastruktury, budując 200 kilometrów dróg z wykorzystaniem odpadów z tworzyw sztucznych. Inicjatywa ta, kierowana przez Departament Robót Publicznych (PWD), ma na celu rozwiązanie problemu odpadów z tworzyw sztucznych, przy jednoczesnej poprawie infrastruktury drogowej.

PWD w ramach tak zwanej „polityki wykupu” odpadów plastikowych jednorazowego użytku, włączyło już około 1300 ton odpadów z tworzyw sztucznych do budowy dróg i produkcji cementu. W ramach działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju Himachal Pradesh wdrożyło kompleksowy zakaz używania, sprzedaży i produkcji toreb transportowych z polietylenu lub tworzyw sztucznych wykonanych z materiałów nieulegających biodegradacji. Zakaz ten podkreśla proaktywne podejście państwa do kwestii środowiskowych.

Aby ułatwić tę inicjatywę, rząd skupuje odpady plastikowe po 75 rupii za kilogram od zarejestrowanych osób zbierających odpady jak również poszczególnych mieszkańców. Zebrane odpady obejmują różnorodne materiały opakowaniowe po produktach codziennego użytku, takich jak pieczywo, ciasta, ciastka, przekąski, lody, makarony oraz płyny, takie jak mleko i soki. Zmiana przeznaczenia tych tworzyw sztucznych jest kluczowym krokiem w ograniczaniu zanieczyszczeń i promowaniu zrównoważonych praktyk gospodarowania odpadami.

Oprócz wykupu odpadów plastikowych, prowadzone są programy uświadamiające, których celem jest edukacja społeczeństwa na temat negatywnych skutków stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku i zachęcanie do aktywnego udziału w działaniach związanych z gospodarką odpadami.

Źródło: www.thenewshimachal.com
Zdjęcie: www.pixabay.com

Scroll to Top