Za kulisami ekologicznego druku 3D z biotworzyw

Od kilku lat w branży wytwarzania przyrostowego jesteśmy świadkami poszukiwania rozwiązań, które można zaliczyć do zrównoważonych i proekologicznych. Niestety, podobnie jak w przypadku innych sektorów gospodarki, również tu mamy do czynienia z tzw. „greenwashingiem”, ale faktem jest, że technologia druku 3D jest w zasadzie jedną z najbardziej ekologicznych metod produkcji.

Jedną z kluczowych przewag druku 3D nad innymi technikami wytwarzania są materiały eksploatacyjne oraz stosunkowo niski poziom odpadów generowanych w procesie produkcyjnym. W przypadku technologii FDM/FFF, w której specjalizuje się GREENFILL3D, mamy do czynienia z jednej strony materiałami pochodzącymi z recyklingu, a z drugiej z biotworzywami. Nasza firma od samego początku swojej działalności skupiała się na tych drugich – materiałach, które nie tylko pochodzą z surowców odnawialnych, ale także oferują znaczne korzyści dla środowiska.

Biotworzywa: zrównoważona alternatywa

Ekologiczny druk 3D GREENFILL3D

Biotworzywa pochodzą z zasobów naturalnych, takich jak skrobia kukurydziana, trzcina cukrowa czy ziemniaki. W przeciwieństwie do tradycyjnych tworzyw sztucznych na bazie paliw kopalnych (ropy naftowej), biotworzywa powstają na bazie surowców pozyskiwanych z roślin uprawnych, które w miarę wzrostu pochłaniają CO2, co może pomóc w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla. Szczególnie preferowanesą PLA – polimer wytwarzany z fermentowanej skrobi roślinnej (głównie kukurydzianej) oraz termoplastyczna skrobia na bazie skrobi ziemniaczanej, ze względu na ich biodegradowalność i niewielki wpływ na środowisko.

W GREENFILL3D używamy przede wszystkim PLA i skrobi ziemniaczanej ze względu na ich biodegradowalność i kompostowalność, co jest zgodne z naszym celem, jakim jest minimalizacja odpadów w każdym cyklu życia produktu. Materiały te rozkładają się w określonych warunkach na pierwiastki naturalne, takie jak woda, dwutlenek węgla i biomasa organiczna, pozostawiając minimalny wpływ na środowisko.

Zastosowanie w druku 3D

ECO Lampy

Wykorzystując technologię FDM/FFF, nasze drukarki 3D przekształcają te biotworzywa w różnorodne produkty, od luksusowych elementów wyposażenia wnętrz (oferowanych pod naszą marką COLORISED), poprzez innowacyjne narzędzia dla profesjonalnych fotografów (COLORISED.photo), aż po narzędzia i aplikacje reklamowe. Wszechstronność i łatwość użycia PLA sprawiają, że jest ono podstawą naszej produkcji, minimalizując wpływ tradycyjnych tworzyw sztucznych na środowisko.

Jednak praca z biotworzywami nie jest pozbawiona wyzwań. Wrażliwość materiałów na wilgoć i temperaturę wymaga precyzyjnej kontroli podczas procesu eko druku 3D. Dotyczy to zwłaszcza skrobi ziemniaczanej i naszego autorskiego filamentu na bazie otrębów pszennych. W GREENFILL3D zoptymalizowaliśmy techniki druku 3D, aby zapewnić zachowanie unikalnych właściwości tych materiałów, zwiększając trwałość i funkcjonalność produktów końcowych.

Korzyści dla środowiska wynikające ze stosowania biotworzyw

Ekologiczny druk 3D GREENFILL3D

Korzyści dla środowiska wynikające ze stosowania PLA i skrobi ziemniaczanej są ogromne. Stosując biotworzywa, zmniejszamy naszą zależność od paliw kopalnych i zmniejszamy ogólny ślad węglowy naszych produktów. Dodatkowo kompostowalność tych materiałów oznacza, że produkty mogą powrócić do środowiska bez pozostawiania szkodliwych pozostałości.

Dodatkowo nasze ECO POS – innowacyjne standy reklamowe, są dowodem na praktyczne zalety biotworzyw. Standy wykonano z materiału kompozytowego będącego połączeniem polilaktydu z otrębami pszennymi, będącymi odpadem powstałym po produkcji makaronu. Był to znaczący krok w kierunku zrównoważonych zastosowań komercyjnych, pokazujący, w jaki sposób przemysłowe produkty uboczne można ponownie wykorzystać w wartościowe, przyjazne dla środowiska produkty.

Ekologiczny druk 3D GREENFILL3D

GREENFILL3D jest pionierem w zastosowaniu biotworzyw w produkcji przyrostowej – szczególnie w kontekście zastosowań użytkowych i komercyjnych. Angażujemy się w badania nowych materiałów i metod wspierających zrównoważony rozwój. Włączając do naszej produkcji PLA i skrobię ziemniaczaną, nie tylko opowiadamy się za odpowiedzialnością za środowisko, ale także dajemy przykład w przejściu na produkcję ekologiczną. Proces włączania biotworzyw do głównego nurtu polityki jest złożony, ale stanowi kluczowy krok w kierunku zmniejszenia naszego śladu ekologicznego.

Scroll to Top