(+48) 537 766 266

Wybierz odpowiedni ECO filament

Ważne: nie sprzedajemy filamentów. Produkujemy z nich rzeczy.

BIOtworzywa z naturalnymi materiałami

Filamenty będące kompozytem PLA oraz naturalnych materiałów takich jak drewno, len, konopie czy algi. Dodanie surowców naturalny do składu materiału przyspiesza i zwiększa biodegradowalność.

BIO kompostowalne
filamenty

Filamenty na bazie naturalnych biopolimerów, które zapewniają pełną biodegradowalność w kompostowniku. Posiadają odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich właściwości.

Filamenty wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu

Filamenty na bazie plastiku z recyklingu - wykonane z odpadów produkcyjnych filamentów, struktur podporowych, nieudanych wydruków 3D lub certyfikowanego granulatu z recyklingu.

GF3D Branfill3d - filament oparty o otręby pszenne

Nasz autorski materiał do druku 3D na bazie otrębów pszennych. Wykonany z odpadów produkcyjnych makaronu. W tej chwili nie jest oferowany w sprzedaży.

GREENFILL3D eco filaments

BIOtworzywa z naturalnymi materiałami

Biotworzywa to polimery oparte na naturalnych materiałach – do ich produkcji nie wykorzystuje się paliw kopalnych. Są biodegradowalne, chociaż w zależności od rodzaju użytego polimeru może to być możliwe tylko w określonych warunkach (np. w kompostownikach przemysłowych). Aby ułatwić proces biodegradacji, do niektórych bioplastików dodaje się różne surowce organiczne – może to być sproszkowane drewno, algi, len, gorzelnia, konopie i inne.

Filamenty wykonane jako kompozyty bioplastików i materiałów organicznych są bardziej przyjazne dla środowiska, ale ta zaleta ma pewne konsekwencje – nie mają tak wysokiej wytrzymałości ani odporności temperaturowej i chemicznej jak w pełni syntetyczne polimery (tzw. „forever plastics”). W niektórych przypadkach mogą też okazać się trudniejsze w druku 3D, wymagając większego zaangażowania użytkownika w przygotowanie procesu druku 3D.

Nie prowadzimy sprzedaży filamentów – produkujemy na ich bazie produkty. Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub chcielibyście, abyśmy wykonali Państwa wyroby z tej klasy materiałów, prosimy o kontakt w celu poznania ich konkretnych gatunków i właściwości.

GREENFILL3D eco filaments

Filamenty BIO kompostowalne

Biopolimery składające się w 100% z surowców naturalnych, które rozkładają się w środowisku naturalnym w warunkach beztlenowych (kompostownik) w ciągu kilku tygodni. Posiadają certyfikaty potwierdzające ich biodegradowalność, będąc najbardziej niezawodnym materiałem do produkcji części przeznaczonych do rozkładu.

W zależności od rodzaju użytych polimerów, filamenty tego typu mogą mieć właściwości mechaniczne zbliżone do materiałów syntetycznych. Wiąże się to jednak z większymi wymaganiami podczas procesu drukowania 3D – może wystąpić efekt skurczu powierzchniowego na modelu lub zwijanie się pierwszych warstw wydruków 3D. Im lepszy materiał pod względem właściwości użytkowych, tym wyższe wymagane temperatury druku 3D, a także konieczność zastosowania zamkniętych komór roboczych.

Nie prowadzimy sprzedaży filamentów – produkujemy na ich bazie produkty. Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub chcielibyście, abyśmy wykonali Państwa wyroby z tej klasy materiałów, prosimy o kontakt w celu poznania ich konkretnych gatunków i właściwości.

GREENFILL3D eco filaments

Filamenty z materiałów z recyclingu

Nie wyrzucaj – użyj ponownie. Materiały z recyklingu powstają z tworzyw sztucznych pozyskiwanych ze zużytych przedmiotów codziennego użytku, a także z odpadów produkcyjnych filamentów, struktur podporowych czy nieudanych wydruków 3D. Odpady z tworzyw sztucznych są rozdrabniane i przetapiane w nowy materiał do druku 3D. Stosowane są również certyfikowane granulaty z recyklingu.

Oferujemy produkcję z recyklatów najpopularniejszych materiałów: rPLA, rPETG, rABS i innych.

Nie prowadzimy sprzedaży filamentów – produkujemy na ich bazie produkty. Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub chcielibyście, abyśmy wykonali Państwa wyroby z tej klasy materiałów, prosimy o kontakt w celu poznania ich konkretnych gatunków i właściwości.

GREENFILL3D eco filaments

GF3D Branfill3d

GF3D Branfill3d to oryginalny materiał firmy GREENFILL3D, który służy do tworzenia nagradzanych standów reklamowych – ECO POS. Materiał jest oparty na otrębach pszennych, PLA i innych biokomponentach.

Przy produkcji makaronu powstaje odpad w postaci otrębów pszennych. Jest mieszany z innymi naturalnymi i biodegradowalnymi materiałami (m.in. PLA) i wytłaczany na przemysłowej linii produkcyjnej. Stosujemy kilka wariantów nasycenia filamentów otrębami pszennymi – od 5% do 20%. Wyższe wartości nasycenia – o ile są możliwe, są dość problematyczne w zapewnieniu ciągłej i bezawaryjnej pracy na drukarkach 3D. Powstały filament ma standardową średnicę 1,75 mm.

Po wydrukowaniu 3D części są sprężyste, giętkie i trudne do złamania. Równocześnie po dłuższym okresie użytkowania (kilka-kilkanaście miesięcy) rozpoczyna się proces biodegradacji – części stają się sztywniejsze i kruche.

GF3D Branfill3d nie jest oferowany w sprzedaży. Materiał jest używany przez GREENFILL3D wyłącznie w produkcji naszych autorskich produktów.