GREENFILL3D podpisuje umowę na prace badawczo-rozwojowe z Polską Akademią Nauk

GREENFILL3D podpisał umowę z Polską Akademią Nauk – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi, w ramach której naukowcy PAN wesprą firmę w badaniach nad opracowaniem innowacyjnej mieszanki biodegradowalnych polimerów i materiałów z otrębów pszennych, w celu stworzenia materiału do druku 3D w technologii FDM/FFF (tzw. filament).

Projekt badawczy jest częścią projektu ScaleUp prowadzonego przez Polskę Przedsiębiorcza, w którym uczestniczy GREENFILL3D. Zadaniem Polskiej Akademii Nauk i GREENFILL3D jest wspólne opracowanie materiału, który umożliwi proces druku 3D aplikacji reklamowych produkowanych dla Grupy MASPEX.

Materiał musi spełniać następujące warunki:

  • musi być w pełni biodegradowalny, tzn. żaden z jego składników nie może być pochodzenia syntetycznego lub być niemożliwy do naturalnego rozkładu,
  • mieszanka musi być całkowicie oryginalna, tzn. jej skład chemiczny nie może naruszać niczyich praw intelektualnych
  • filament wyprodukowany w warunkach laboratoryjnych musi dać się wyprodukować w warunkach przemysłowych, czyli z pełną skalowalnością produkcji.

Prace badawcze potrwają kilka miesięcy, przy założeniu, że gotowość produkcyjna zostanie osiągnięta nie później niż w październiku 2021 roku. Projekt zakończy się w grudniu 2021 roku, po zakończeniu cyklu produkcyjnego opracowanego materiału w warunkach przemysłowych.

Projekt badawczy jest częścią projektu ScaleUp prowadzonego przez Polskę Przedsiębiorcza, w którym uczestniczy GREENFILL3D. Zadaniem Polskiej Akademii Nauk i GREENFILL3D jest wspólne opracowanie materiału, który umożliwi proces druku 3D aplikacji reklamowych produkowanych dla Grupy MASPEX.

Scroll to Top