(+48) 537 766 266
Łódź, 01.07.2021 r.

GREENFILL3D podpisał umowę z Polską Akademią Nauk – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi, w ramach której naukowcy PAN wesprą firmę w badaniach nad opracowaniem innowacyjnej mieszanki biodegradowalnych polimerów i materiałów z otrębów pszennych, w celu stworzenia materiału do druku 3D w technologii FDM/FFF (tzw. filament).

Projekt badawczy jest częścią projektu ScaleUp prowadzonego przez Polskę Przedsiębiorcza, w którym uczestniczy GREENFILL3D. Zadaniem Polskiej Akademii Nauk i GREENFILL3D jest wspólne opracowanie materiału, który umożliwi proces druku 3D aplikacji reklamowych produkowanych dla Grupy MASPEX.

Materiał musi spełniać następujące warunki:

  • musi być w pełni biodegradowalny, tzn. żaden z jego składników nie może być pochodzenia syntetycznego lub być niemożliwy do naturalnego rozkładu,
  • mieszanka musi być całkowicie oryginalna, tzn. jej skład chemiczny nie może naruszać niczyich praw intelektualnych
  • filament wyprodukowany w warunkach laboratoryjnych musi dać się wyprodukować w warunkach przemysłowych, czyli z pełną skalowalnością produkcji.

Prace badawcze potrwają kilka miesięcy, przy założeniu, że gotowość produkcyjna zostanie osiągnięta nie później niż w październiku 2021 roku. Projekt zakończy się w grudniu 2021 roku, po zakończeniu cyklu produkcyjnego opracowanego materiału w warunkach przemysłowych.

Projekt badawczy jest częścią projektu ScaleUp prowadzonego przez Polskę Przedsiębiorcza, w którym uczestniczy GREENFILL3D. Zadaniem Polskiej Akademii Nauk i GREENFILL3D jest wspólne opracowanie materiału, który umożliwi proces druku 3D aplikacji reklamowych produkowanych dla Grupy MASPEX.


About GREENFILL3D

GREENFILL3D develops innovative additive manufacturing solutions based on natural materials. The company’s goal is to implement the Zero-Waste idea for 3D printing and to create new ecological standards in the creation of everyday objects.

Media contact:

GREENFILL3D Sp. z o.o.
36B Mikołaja Kopernika Str.
90-552 Łódź, Poland, UE

Phone: (+48) 537 766 266
e-mail: info@greenfill3d.com