Oświadczenie przedstawicieli polskiej branży druku 3D w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

14 marca 2021 r. w CIC Warsaw, zlokalizowanym w VARSO PLACE przy ul. Chmielnej w Warszawie, przedstawiciele polskiej branży druku 3D spotkali się, aby podpisać wspólne oświadczenie w sprawie agresji Rosji na Ukrainę. Reprezentanci 13 firm złożyli swoje podpisy osobiście, a 5 kolejnych podpisało je elektronicznie. W oświadczeniu potępiono działania Federacji Rosyjskiej względem narodu Ukraińskiego oraz zadeklarowano zawieszenie jakiejkolwiek aktywności gospodarczej na rynkach Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi.

OŚWIADCZENIE:

24 lutego 2022 r. wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę, rozpoczynając największy od 30 lat konflikt zbrojny w Europie. W obliczu tej zaskakującej agresji wojskowej, jako obywatele Polski i Unii Europejskiej działający na wspólnym rynku nowych technologii, My, przedstawiciele Polskiej Branży Druku 3D wyrażamy swój sprzeciw i niezgodę na niczym niesprowokowany najazd armii rosyjskiej na Wolną i Niepodległą Ukrainę. Wyrażamy solidarność z Narodem Ukraińskim i głęboko współczujemy rodzinom zabitych żołnierzy i zamordowanych obywateli. Równocześnie oferujemy pełną pomoc i wsparcie wszystkim tym, którzy zmuszeni zostali do ucieczki ze swojej Ojczyzny i szukają schronienia w naszym kraju. W tej trudnej i dramatycznej chwili pragniemy oświadczyć, że każdy z nas i naszych współpracowników jest gotowy pomagać i wspierać obywateli Ukrainy.

Pragniemy oświadczyć, że dopóki Rosja nie zaprzestanie swojej agresji na Ukrainę, sygnatariusze niniejszego dokumentu zawieszają do odwołania swoje aktywność gospodarczą na rynkach Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi oraz zobowiązują się nie podejmować dalszej współpracy z podmiotami zarejestrowanymi w powyższych krajach.

GREENFILL3D był jednym z sygnatariuszy oświadczenia.

Scroll to Top